Planutvalget
21.08.2018 kl. 13:00 - 16:00
Rådhuset - møterom Lyngen

Møtedokument
SAKSLISTE - MØTE I PLANUTVALGET DEN 21.08.2018
SAKSPAPIRER - MØTE I PLANUTVALGET DEN 21.08.2018
MØTEPROTOKOLL - MØTE I PLANUTVALGET DEN 21.08.2018

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
56/2018 KLAGEBEHANDLING - DISPENSASJON FRA KDP ØYER SØR, GBNR 155/1/31 - SKIKAFÈ Vis (19) Vis Vis (1)
57/2018 SLUTTBEHANDLING Vis (7) Vis Vis (3)
58/2018 SLUTTBEHANDLING REGULERINGSPLAN Vis (6) Vis Vis (2)
59/2018 SLUTTBEHANDLING UBA Vis (2) Vis Vis (5)
60/2018 201712 - DETALJREGULERING - LUNNSTADMYRVEGEN, GAIASTOVA Vis (2) Vis
61/2018 201601 - SLUTTBEHANDLING UBA Vis (1) Vis Vis (5)
62/2018 SLUTTBEHANDLING UBA Vis (3) Vis Vis (4)
63/2018 DISPENSASJON FRA REGULERINGSPLAN GBNR 014/001 - SØRBYGDSVEGEN 353 - GARASJE Vis (1) Vis
64/2018 DISPENSASJON FOR Å TILEGNE SEG KOMMUNALT EIET FRIAREAL - GBNR 102/50 Vis (4) Vis
65/2018 SØKNAD OM DISPENSASJON FRA LOV OM MOTORFERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG Vis (1) Vis
66/2018 SØKNAD OM DISPENSASJON FRA LOV OM MOTORFERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG – SØKNAD OM LANDINGSTILLATELE PÅ LYNGEN OG TROMSTJØNNET Vis (1) Vis
67/2018 MÅLSETTINGER FOR FORVALTNING AV HJORTEVILT I ØYER KOMMUNE 2018 - 2022 Vis (1) Vis
68/2018 GODKJENNING AV BESTANDSPLAN FOR ELG 2018 - 2022 - ØYER ØSTSIDE FORVALTNINGSOMRÅDE FOR ELG OG HJORT Vis (1) Vis
69/2018 GODKJENNING AV BESTANDSPLAN FOR HJORT 2018 - 2022 - ØYER ØSTSIDE FORVALTNINGSOMRÅDE FOR ELG OG HJORT Vis (1) Vis
70/2018 GODKJENNING AV BESTANDSPLAN FOR HJORT 2018 - 2022 - ØYER VESTSIDE FORVALTNINGSOMRÅDE FOR HJORTEVILT Vis (1) Vis
71/2018 REFERATER - PLANUTVALGET 21.08.2018 Vis (7) Vis
72/2018 PLANID 201701 REGULERINGSPLAN FOR ENGEMARK - SLUTTBEHANDLING Vis (6) Vis Vis (1)
73/2018 DISPENSASJON FRA JAER GÅRD N/F PLANID 201308 GBNR 015/051 - MOSÆTERVEGEN 87 - FRITIDSBOLIG Vis (7) Vis
74/2018 DISPENSASJON FRA REGULERINGPLAN 201308 GBNR 15/50 - MOSÆTERVEGEN 85 . FRITIDSBOLIG Vis (3) Vis
75/2018 DISPENSASJON FRA REGPLAN PLANID - 201307 - GBNR 17/232 - MOSÆTERVEGEN 512 A OG B Vis (6) Vis
76/2018 SØKNAD OM DISPENSASJON FRA LOV OM MOTORFERDSEL I UTMARK OG VASSDRAG - EINAR HOLMEN Vis (1) Vis